καλοκαιρινό πρόγραμμα ολοήμερης απασχόλησης παιδιών

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το ολοήμερο πρόγραμμα του δήμου Χανίων

Όπως κάθε χρόνο ο Δήμος Χανίων διοργανώνει το καλοκαιρινό πρόγραμμα ολοήμερης απασχόλησης παιδιών, ηλικίας 6 έως 12 ετών. Φέτος, το πρόγραμμα θα λειτουργήσει με περιορισμένο αριθμό παιδιών, ακολουθώντας τα πρωτόκολλα της Γ.Γ.Α.., που αφορούν στη λήψη μέτρων για τον COVID-19. Λόγω του περιορισμού στον αριθμό των παιδιών η επιλογή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη μοριοδότηση, που θα προκύψει από τις αιτήσεις, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 294/20 (ΑΔΑ 6946ΩΗ5 –