καλοκαιρινή άδεια

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την καλοκαιρινή άδεια

Κατά τη διάρκεια της άδειάς τους, οι εργαζόμενοι δικαιούνται τις αποδοχές που θα έπαιρναν αν εργάζονταν κανονικά με πλήρη απασχόληση. Στις αποδοχές αυτές συμπεριλαμβάνονται όλα τα καταβαλλόμενα μηνιαία επιδόματα (σε χρήμα ή σε είδος) και οι προσαυξήσεις. Χρόνος χορήγησης άδειας Οι μισοί τουλάχιστον από τους μισθωτούς πρέπει να πάρουν άδεια μέσα στο χρονικό διάστημα από 1/5 μέχρι 30/9 Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια εντός του έτους και εντός