καλές πρακτικές

Στην Κύπρο ο δήμος Χανίων για ανταλλαγή "καλών πρακτικών"

Ανταλλαγή καλών πρακτικών & ανάπτυξη νέων συνεργασιών Κρήτης – Κύπρου στο πλαίσιο της αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης της Κυπριακής Δημοκρατίας – Συμμετοχή Δήμου Χανίων σε Ημερίδες στην Κύπρο. «Προγραμματίζουμε και Προϋπολογίζουμε Στρατηγικά, Λειτουργούμε πιο Αποτελεσματικά και πιο Αποδοτικά» ήταν το θέμα των δύο Ημερίδων, στις οποίες συμμετείχε ο Δήμος Χανίων στην Κύπρο, έπειτα από πρόσκληση της Περιφέρειας Κρήτης. Στις Ημερίδες, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 13 Δεκεμβρίου στη Λευκωσία και στη Λεμεσό