καλές πρακτικές

Ανταλλαγή καλών πρακτικών του προγράμματος Interreg Europe – CAPonLITTER με την συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης

Στην Κροατία συναντήθηκαν οι εταίροι του ευρωπαϊκού έργου «CAPonLITTER –Capitalizing good coastal practices and improving policies to prevent marine litte –Κεφαλαιοποιώντας καλές παράκτιες πρακτικές και βελτιώνοντας πολιτικές για τον μετριασμό των απορριμμάτων στη θάλασσα» στις 26, 27 & 28 Μαΐου, στα πλαίσια της  ανταλλαγής καλών πρακτικών του έργου. Η τριήμερη συνάντηση διοργανώθηκε από το IRENA – Istrian Regional Energy Agency ltd, της Κροατίας και συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης, με σκοπό την

Στην Κύπρο ο δήμος Χανίων για ανταλλαγή "καλών πρακτικών"

Ανταλλαγή καλών πρακτικών & ανάπτυξη νέων συνεργασιών Κρήτης – Κύπρου στο πλαίσιο της αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης της Κυπριακής Δημοκρατίας – Συμμετοχή Δήμου Χανίων σε Ημερίδες στην Κύπρο. «Προγραμματίζουμε και Προϋπολογίζουμε Στρατηγικά, Λειτουργούμε πιο Αποτελεσματικά και πιο Αποδοτικά» ήταν το θέμα των δύο Ημερίδων, στις οποίες συμμετείχε ο Δήμος Χανίων στην Κύπρο, έπειτα από πρόσκληση της Περιφέρειας Κρήτης. Στις Ημερίδες, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 13 Δεκεμβρίου στη Λευκωσία και στη Λεμεσό