Κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Στήριξη της Περιφέρειας στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Κρήτης

H στήριξη των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του νησιού από την Περιφέρεια Κρήτης, συμφωνήθηκε χθες κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια μετά από πρόσκληση που απεύθυνε ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Γιάννης Παρασύρης. Η συνεργασία των ΚΠΕ με την Περιφέρεια εστιάζεται στο σχεδιασμό κοινών δράσεων για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αγωγή Υγείας. στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφορία. Τα ΚΠΕ αποτελούν δομές του