κάρτα πολίτη

Ματαιώνεται ο διαγωνισμός για τις νέες ταυτότητες. Έρχεται η «κάρτα του πολίτη»

Ματαιώνεται ο διαγωνισμός για την προμήθεια των νέων ταυτοτήτων καθώς και των υπολοίπων εγγράφων ασφάλειας ώστε να επαναπροκηρυχθεί εκ νέου η διαδικασία με νέες προδιαγραφές Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: «Ματαιώνεται στο παρόν στάδιο η διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας ταυτοτήτων και λοιπών εγγράφων ασφαλείας, προκειμένου ο σχετικός διαγωνισμός να επαναπροκηρυχθεί με νέες προδιαγραφές, ώστε τα νέα έντυπα ταυτότητας να περιλαμβάνουν πέραν των στοιχείων ταυτότητας και όλα