ιστορικά αυτοκίνητα

Έτσι θα είναι νέες οι κοινές πινακίδες των ιστορικών αυτοκινήτων

Ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο για τον  χαρακτηρισμό των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, με την έκδοση δύο Υπουργικών Αποφάσεων που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, και και αφορούν, η πρώτη στη διαδικασία χορήγησης των στοιχείων κυκλοφορίας αυτών των οχημάτων και η δεύτερη, στη διαδικασία διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ). Όσον αφορά στον χαρακτηρισμό των οχημάτων, η σχετική Υπουργική Απόφαση προβλέπει

Ελεύθερη η κυκλοφορία των ιστορικών οχημάτων από τον ερχόμενο Μάιο

Ένα νέο κεφάλαιο εγκαινιάζεται στις 5 Μαΐου 2023 για τα ιστορικά αυτοκίνητα της χώρας μας, μιας και θα τεθεί σε ισχύ ο νόμος 4850/5-11-2021 που ουσιαστικά σηματοδοτεί την ελεύθερη κυκλοφορία τους στους δρόμους της ελληνικής επικρατείας. Τα ιστορικά αυτοκίνητα θα εκδίδουν πινακίδες κυκλοφορίας στο Υπουργείο Μεταφορών και θα πιστοποιούνται από τους νόμιμους εκπροσώπους της FIA και της FIVA στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα ιστορικά αυτοκίνητα

Αλλαγές στην κατοχή και κυκλοφορία ιστορικών Ι.Χ.

Με το νέο νομοσχέδιο “Οδηγώντας με ασφάλεια”, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θέτει νέες ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία των ιστορικών οχημάτων. Οι νέες ρυθμίσεις στην ταξινόμηση και κυκλοφορία των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, έχουν ως στόχο την προαγωγή του ρόλου τους ως μέρος της εθνικής και παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την ανάδειξη της ιστορικής και αισθητικής αξίας τους. Ο «Φορέας χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος» υποδεικνύεται από τη

Νέοι κανόνες στην κυκλοφορία των ιστορικών-κλασικών αυτοκινήτων

Νέο πλαίσιο για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων- αντικών τίθεται με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) η οποία και θέτει προϋποθέσεις κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών σύμφωνα με τις ανάγκες της ειδικής αυτής κατηγορίας. Πιο συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκε η τροποποιημένη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, (κυκλοφορούν περίπου 10.000 ιστορικά οχήματα που ανήκουν στις σχετικές λέσχες (ΕΛΠΑ, ΦΙΛΠΑ, ΕΟΟΕ). Σύμφωνα