θετοί γονείς

Περιφέρεια: Ξεκίνησε ο β΄ κύκλος εκπαίδευσης για θετούς γονείς

Η Περιφέρεια Κρήτης υποστηρίζει  θερμά το στόχο  «μια  οικογένεια για κάθε παιδί»  που στερείται – μόνιμα ή προσωρινά – οικογενειακό περιβάλλον, προωθώντας τους θεσμούς παιδικής προστασίας της Υιοθεσίας και Αναδοχής, οι οποίοι διασφαλίζουν την οικογενειακή αποκατάσταση κάθε παιδιού. H Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής  Ενότητας  Ηρακλείου και το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης, σεβόμενοι τα αιτήματα