ηλεκτροπαραγωγή Κρήτης

"Μοντέλο Μάλτας" για την ηλεκτροπαραγωγή στην Κρήτη

Το διαφαινόμενο πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδότηση της Κρήτης, από το καλοκαίρι του 2020 και μέχρι την ολοκλήρωση της μεγάλης διασύνδεσης του νησιού με την Αττική, και η αναζήτηση λύσεων εκ μέρους της ΡΑΕ, φαίνεται ότι κινητοποιεί φορείς και εταιρείες πέραν εκείνων που μέχρι σήμερα έχουν εμφανιστεί ως ενδιαφερόμενες. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, την εβδομάδα αυτή θα παρουσιαστούν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύο τουλάχιστον προτάσεις, των οποίων