ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρώο

"Πρεμιέρα" σήμερα για το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σε πλήρη λειτουργία θα τεθεί από σήμερα, 5 Ιουλίου το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ). Πρόκειται για ένα επιχειρησιακό εργαλείο της περιβαλλοντικής πολιτικής, το οποίο θα μειώσει τη γραφειοκρατία, τον χρόνο και το κόστος των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων μέσα από διαφανείς διαδικασίες, σύμφωνα με το ΑΠΕ. Το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο θα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες και όλα τα στάδια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ενώ θα εμπεριέχει το σύνολο των πληροφοριών σχετικά με την