ηλεκτρονικό μισθωτήριο κατοικίας

Υποχρεωτική η ηλεκτρονική καταχώρηση των παλαιών μισθωτηρίων κατοικιών, μέχρι 30/9

Τα πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης των ακινήτων τους θα πρέπει να δηλώσουν στο σύστημα taxisnet oι ιδιοκτήτες που έχουν συνάψει πριν από το 2014 συμβάσεις μίσθωσης που εξακολουθούν να ισχύουν μετά από συνεχείς ανανεώσεις, ή έχουν πάψει πλέον να είναι σε ισχύ. Αυτό θα πρέπει να γίνει για να ενημερώσουν οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων την εφορία για τα στοιχεία των συμβάσεων αυτών ή για τη λήξη τους Ειδικά για όσους ιδιοκτήτες