ηλεκτρονικό επιχειρείν

Μόνο το 3% των ελληνικών επιχειρήσεων έχει "ανέβει" στο "ψηφιακό τρένο"

Οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν ανέβει ακόμη στο τρένο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Μέχρι σήμερα παραμένουν μάλλον ουραγοί και όχι ηγέτες της ψηφιακής εξέλιξης αφού μόλις το 3% εξ αυτών θεωρούνται «ψηφιακοί ηγέτες», σύμφωνα με την αξιολόγηση Digital Transformation Index (DT Index) της Dell Technologies. Σύμφωνα με τον Δείκτη Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Dell Technologies, το 35% των επιχειρήσεων είναι ψηφιακοί «ακόλουθοι» αφού σύμφωνα με την έρευνα έχουν υλοποιήσει ελάχιστες ψηφιακές επενδύσεις