Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συνοχής

Στα Χανιά η ετήσια συνάντηση στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στα Χανιά θα πραγματοποιηθεί, από τις 30 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου, η ετήσια συνάντηση στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία θα συμμετάσχουν 180 υψηλόβαθμα στελέχη από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συζητηθούν κρίσιμα ζητήματα της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής. Μεταξύ αυτών, οι πολιτικές του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, η διαλειτουργικότητα των πολιτικών μεταξύ