εργα ΟΤΕ

Εργασίες σε δρόμους των Χανίων από τον ΟΤΕ για την τοποθέτηση νέας υποδομής

Από τον Δήμο Χανίων γνωστοποιείται ότι, έπειτα από την υπ΄ αριθμ. 591 Ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, ξεκινά από την Πέμπτη 10/10/2019 η εφαρμογή των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ” από τον Ο.Τ.Ε. Α.Ε. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν για επτά μήνες, έως την 1/5/2020, ενώ οι εργασίες θα εκτελούνται σε συνεννόηση με την