εργασία την Πρωτοχρονιά

Τι ισχύει για τις αμοιβές όσων εργασθούν την Πρωτοχρονιά

Ειδικό καθεστώς ισχύει για τις αμοιβές των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που θα απασχοληθούν την ημέρα της Πρωτοχρονιάς (1η Ιανουαρίου του 2020) όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Αναλυτικά: Παρόλο που η 1η Ιανουαρίου (Πρωτοχρονιά) και η 6η Ιανουαρίου (Θεοφάνεια) δεν περιλαμβάνονται στις υποχρεωτικές αργίες, υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή στους Κανονισμούς Εργασίας που προβλέπουν την προσαύξηση 75%. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει τέτοια ρύθμιση από τη ΣΣΕ