Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης

Υπό την προεδρία του Παύλου Μπαριτάκη συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης και αποφάσισε την σύσταση της  Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης. Πρόεδρος ορίστηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Ξυλούρης. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής είναι: Σκουλάς Νικόλαος, Χανιωτάκη Μυλωνάκη Μαρία, Γύπαρης Κων/νος, Δοξαστάκης Ζαχαρίας, Παπαδεράκης Αντώνιος, Αλεξάκης Γεώργιος, Κουρουπάκης Αναστάσιος, Κακογιαννάκης Νικόλαος, Δανδουλάκης Κωνσταντίνος, Μανούσακας Ιωάννης, Κουκλινός Ανδρέας, Κονταξάκης Γεώργιος, Μαρινάκης Αλέξανδρος και Ματαλλιωτάκης Γεώργιος. Αναπληρωματικά μέλη είναι οι: Μηλάκη Γεωργία,

Εκλογή μελών επιτροπών Περιφερειακού Συμβουλίου και ορισμός Εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων

Στην εκλογή μελών των επιτροπών Περιβάλλοντος και Χωροταξίας καθώς και Προγραμματισμού προχώρησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας εκλέγονται κατά σειρά κατάταξης ως τακτικά μέλη οι:   Ζάχαρης Ευάγγελος Ξυλούρης Νικόλαος (Νικολάτσος) Σκουλάς Νικόλαος Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία Γύπαρης Κωνσταντίνος Δοξαστάκης Ζαχαρίας Παπαδεράκης Αντώνιος Χνάρης Εμμανουήλ Δανδουλάκης Κωνσταντίνος Κονταξάκης Γεώργιος Μανούσακας Ιωάννης (Βλαντάς) Συντυχάκης Εμμανουήλ Ως αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται οι: Τζεδάκης Σταύρος, Αλεξάκης Γεώργιος, Κώτσογλου Κυριάκος, Ανδρουλάκης