επιτροπή διαβούλευσης

Συνεδριάζει δια περιφοράς η Επιτροπή Διαβούλευσης του δήμου Πλατανιά

Από τον δήμο Πλατανιά ανακοινώθηκε η σύγκληση της Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  στις 2 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για ενημέρωση, συζήτηση, & υποβολή προτάσεων στα πλαίσια της προετοιμασίας της κατάρτισης του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Πλατανιά και των συμπεριλαμβανομένων σε αυτόν προγραμμάτων. Σημειώνεται ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19

Δήμος Πλατανιά: Πρόσκληση συμμετοχής στην επιτροπή διαβούλευσης

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 του νόμου 3852/2010, και σε συνέχεια της από 2/12/2019 πρόσκλησης συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Πλατανιά -οι διαδικασίες συγκρότησης της οποίας δεν ολοκληρώθηκαν λόγω των μέτρων που ελήφθησαν για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού- γίνεται γνωστό ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά θα συγκροτήσει τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για την τρέχουσα δημοτική περίοδο, ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες Για τη συγκρότηση

Σχεδιάζοντας τη βιώσιμη κινητικότητα και προσβασιμότητα στο Δήμο Πλατανιά

Με επιτυχία στέφθηκε η 1η συνάντηση εργασίας της Επιτροπής Διαβούλευσης για το στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας για κατοίκους και επισκέπτες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πλατανιά, η οποία διοργανώθηκε από τον Δήμο Πλατανιά και το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης, στις 30 Ιουνίου 2020 στο Πολύκεντρο Βουκολιών. Στην συνάντηση παρευρέθηκαν 44 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι από τους παρακάτω φορείς: Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος

Συνεδριάζει η επιτροπή διαβούλευσης του δήμου Πλατανιά

Από την δημοτική αρχή του Πλατανιά, καλούνται τα μέλη της επιτροπής Διαβούλευσης, οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και όποιος άλλος επιθυμεί όπως προσέλθουν στην 1η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019  και ώρα 16:00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά (Γεράνι Χανίων) με τα παρακάτω θέματα

Συνεδριάζει η επιτροπή διαβούλευσης του δήμου Πλατανιά

Παρακαλούνται τα Μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης, οι Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και όποιος άλλος επιθυμεί όπως προσέλθουν στην 1η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010. Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 15:00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά (Γεράνι Χανίων) με θέμα ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση επί του Προσχεδίου