επιστήμονες

Πέντε χρηματοδοτούμενα προγράμματα για νέους επιστήμονες

Μία δέσμη πέντε παρεμβάσεων με δράσεις απασχόλησης που αφορούν την ανάσχεση του brain drain και τη μετάβαση της αγοράς εργασίας στην ψηφιακή εποχή παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 84ης ΔΕΘ. Οι τέσσερις παρεμβάσεις αφορούν επιλεγμένα χρηματοδοτούμενα προγράμματα που απευθύνονται σε νέους επιστήμονες υψηλών προσόντων, με στόχο την απασχόλησή τους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε