επισιτιστικά επαγγέλματα

Τα προβλήματα στο κλάδο του επισιτισμού από την επιδημία, σε σύσκεψη στη Περιφέρεια

Τα προβλήματα που έχει προκαλέσει στον κλάδο του επισιτισμού o κορωνοϊός, εξετάστηκαν σε σύσκεψη στη Περιφέρεια με την συμμετοχή του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας-Κοινωνικής Πολιτικής Λάμπρου Βαμβακά, της Προέδρου ΣΕΕΔΝΗ (Σύνδεσμος επαγγελματικών και επισιτισμού-διασκέδασης ν. Ηρακλείου)   Μαρίας Αντωνακάκη –Χαλβατζή,  του A΄Αντιπροέδρου Επιμελητηρίου Ηρακλείου Μανώλη Φραγκάκη,  του Προέδρου της ΟΕΒΕΝΗ  Χαράλαμπου Λεκάκη,  του Προέδρου εργαζομένων εστίασης Μιχάλη Ριζικιανάκη, του Αντιπροέδρου  Ένωσης Ηρακλείου Μύρωνα Χιλετζάκη, του Προέδρου ΕΚΗ  Στέλιου