εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Πολυτεχνείο Κρήτης: Σε εφαρμογή τα μαθήματα εξ’ αποστάσεως

Να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες συνέχισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να μην απωλεσθεί το τρέχον εαρινό εξάμηνο εις βάρος των φοιτητών του Ιδρύματος, φυσικά τηρώντας πλήρως όλα τα προβλεπόμενα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της διάδοσης της ασθένειας COVID-19, καλεί όλα τα μέλη της Πολυτεχνικής κοινότητα, η Σύγκλητος του Ανώτατου εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Αναλυτικά, το κείμενο της Συγκλήτου Με δεδομένη τη νομοθετική ρύθμιση της πρόσφατης Πράξης