εξωσωματικός λιθοτρίπτης

Υπερσύγχρονο εξωσωματικό λιθοτρίπτη απέκτησε το Νοσοκομείο Χανίων

Στην υπογραφή σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «KARL STORZ Ενδοσκόπια Ελλάδος MEΠE» προχώρησε ο Διοικητής του Γ.Ν. Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», για την προμήθεια ενός πλήρους συστήματος «ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ ESWL – EXTRACORPOREAL LITHOTRIPTER». Πρόκειται για ένα σύστημα αξίας 480.000€, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε. 2018) και το οποίο περιλαμβάνει τις κάτωθι πέντε μονάδες: 1. Μονάδα λιθοτριψίας (πηγή κρουστικών κυμάτων). 2. Ακτινολογικό μηχάνημα τύπου c-arm εντοπισμού λίθων