εξοικονόμηση ενέργειας

Αξιολογητής ευρωπαϊκού προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας, το Πολυτεχνείο Κρήτης

Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας RESCOOP PLUS, που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος HORIZON 2020, τo εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης ανέλαβε την αξιολόγηση των προτεινόμενων ενεργειακών παρεμβάσεων με τη συνεργασία της REScoop.eu (Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας για τους Συνεταιρισμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) για τις ακόλουθες ομοσπονδίες:  EBO – Δανία, ECOPOWER – Βέλγιο, ENERCOOP – Γαλλία, SOMENERGIA – Ισπανία, SEV – Ιταλία, ENOSTRA (AVANZI) – Ιταλία

Σε συνέδριο για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια η Περιφέρεια Κρήτης

Στη διήμερη συνάντηση εργασίας του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ολοκληρωμένη υποστήριξη για τη διαχείριση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα Μεσογειακά δημόσια κτίρια – IMPULSE» στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Σκοπός του έργου είναι η πολύπλευρη τεχνική υποστήριξη στους Μεσογειακούς Δήμους και Περιφέρειες για την εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων και διαμόρφωση επενδυτικών προτεραιοτήτων για τις απαραίτητες ενεργειακές ανακαινίσεις των κτιρίων τους σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές αλλά και