ελληνικά προϊόντα

Στροφή των καταναλωτών στα ελληνικά προϊόντα

Η κρίση έχει αλλάξει τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων, σύμφωνα με έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 47,3% των πολιτών ψωνίζει σταθερά από ένα σούπερ μάρκετ, ενώ σχεδόν οι μισοί καταναλωτές χρησιμοποιούν περισσότερες από μία εναλλακτικές επιλογές, όπως προκύπτει από την έρευνα. Σύμφωνα με αυτή η συχνότητα αγορών στις αλυσίδες λιανικού εμπορίου έχει μέση τιμή 6 φορές τον μήνα. Το 65% των ερωτηθέντων ψωνίζουν μέχρι 6 φορές τον μήνα. Αναφορικά