Ειδικό βοήθημα

Ποιοι θα λάβουν σήμερα το ειδικό βοήθημα του ΟΑΕΔ

Ειδικό εποχικό επίδομα θα καταβάλει από σήμερα , Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου του 2019 ο ΟΑΕΔ σε πολλούς εργαζόμενους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Αναλυτικά: -Οι δικαιούχοι Δικαιούχοι του ειδικού εποχιακού βοηθήματος είναι τα άτομα που παρέχουν την εργασία στην Ελλάδα, εφ’ όσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ασκούν ένα από τα πιο κάτω επαγγέλματα. Συγκεκριμένα αυτά του οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλέκτη,