δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Δήμος Πλατανιά: Δωρεά 150 tablets στις σχολικές μονάδες της περιοχής

Ο Δήμος Πλατανιά, μετά από εισήγηση της Δημοτικής Αρχής και ομόφωνες αποφάσεις των Συλλογικών του οργάνων προμηθεύτηκε, με ίδιους πόρους, ηλεκτρονικό εξοπλισμό –150- Tablets υψηλών προδιαγραφών, τα οποία παραχώρησε προς τις σχολικές του επιτροπές. Είχε προηγηθεί από τους προέδρους των Επιτρόπων, Δαράκη Ιωάννη της Β/θμιας  και Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη της Α/θμιας,  επικοινωνία με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, προκειμένου να υπάρχει προσδιορισμός των αναγκών και ιεράρχηση ικανοποίησης τους. Ο Δήμαρχος Πλατανιά