ΔΙΕΚ Νοσοκομείου Χανίων

Κατάθεση δικαιολογητικών για την εγγραφή στο ΔΙΕΚ του Νοσοκομείου Χανίων

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Γ.Ν. Χανίων δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων καταρτιζομένων εκπαιδευτικού έτους 2020-2021. Σύμφωνα με την πρόσκληση, το Δ.Ι.Ε.Κ. προκειμένου να προβεί α) στην επιλογή-εγγραφή υποψηφίων για το Α΄ Εξάμηνο φοίτησης της ειδικότητας Βοηθός νοσηλευτικής χειρουργείου και β) στην κατάταξη υποψηφίων στο Γ΄ Εξάμηνο φοίτησης της ειδικότητας Βοηθός νοσηλευτικής χειρουργείου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά επιλογής – εγγραφής ή κατάταξης, στη Γραμματεία του

Κατάθεση αιτήσεων για εγγραφή στο Δημόσιο ΙΕΚ του Νοσοκομείου Χανίων

Οι αιτήσεις υποψηφίων για το χειμερινό εξάμηνο 2018 Α στο Δημόσιο ΙΕΚ. του Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ ειδικότητας, Βοηθών Νοσηλευτών Γενικής Νοσηλείας θα ξεκινήσουν από 02/07/2018. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του ΙΕΚ (στο Γ.Ν. Χανίων) από Δευτέρα έως Παρασκευή. Θα παραλαμβάνονται : Από 02/07/2018 έως 31/07/2018 και ώρες 12μ.μ -14μ.μ, ( ΕΚΤΟΣ 06/07/2018) Από 02/08/2018 και 23/08/2018 9π.μ-12:30μ.μ, και από Από 03/09/2018 έως και 14/09/2018 9π.μ-12:30μ.μ. Γίνονται δεκτές