διανομείς

Τα νέα μέτρα για την ασφάλεια των διανομέων με δίκυκλο. Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών

Τα μέτρα και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών για την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων στη διανομή προϊόντων με δίκυκλο ορίζει η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η εγκύκλιος εκπονήθηκε με τη συμβολή του Γραφείου Κοινωνικών Πολιτικών της Γενικής Γραμματείας του πρωθυπουργού. Μεταξύ άλλων ορίζει ότι το μεταφορικό όχημα πρέπει να συντηρείται με ευθύνη του εργοδότη, ώστε να διατηρείται σε κατάλληλη κατάσταση, για να μην ενέχει