διακοπή ηλεκτροδότησης

Δήμος Χανίων: Οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Χανίων, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που είχαν προβεί σε διακοπή ηλεκτροδότησης του ακινήτου τους για οποιοδήποτε διάστημα μεταξύ 1/1/2009 έως 19/7/2018 έχουν εξάμηνη προθεσμία (έως 19/1/2019 ) να καταθέσουν στον Δήμο Χανίων αίτηση απαλλαγής τους από τη χρέωση δημοτικών τελών, στην οποία θα επισυνάπτουν τα εξής δύο δικαιολογητικά: 1. Βεβαίωση της ΔΕΗ περί διακοπής της ηλεκτροδότησης του ακινήτου, και 2. Υπεύθυνη δήλωσή τους προς το Δήμο