διαιτολόγοι

Διαιτολόγοι της Κρήτης: Οι πολίτες να εμπιστεύονται μόνο πτυχιούχους διαιτολόγους-διατροφολόγους

Έχοντας ανεπτυγμένο το αίσθημα ευθύνης απέναντι στο ευρύ κοινό, ενημερώνουμε όλους ότι η ΕΔΔΕ (Ένωση Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδας-Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης) αποτελεί τον ΜΟΝΟ επίσημο φορέα συλλογικής εκπροσώπησης όλων των πτυχιούχων επαγγελματιών Διαιτολόγων-Διατροφολόγων. Μέλη της είναι Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κάτοχοι Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Διαιτολόγου-Διατροφολόγου. Κατόπιν λοιπόν αυτού και με αφορμή μια “εκδήλωση” που είχε δημοσιευτεί στο διαδίκτυο (και σε σελίδες στο Facebook), όπου διαφημιζόταν μια σειρά δράσεων και σεμιναρίων βαπτιζόμενη