διαγωνισμός

Νέα παράταση στο διαγωνισμό για τον ΒΟΑΚ

Παράταση για τις 8 Οκτωβρίου έλαβε ο διαγωνισμός για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Η χορήγηση παράτασης στην προθεσμία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος κρίθηκε εύλογη λόγω της πολυπλοκότητας και των απαιτήσεων στη σύνταξη του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος των υποψήφιων επενδυτών. Η παράταση δόθηκε και για τα δύο τμήματα του έργου, τόσο για το Χανιά – Ηράκλειο, όσο και για το Χερσόνησος – Νεάπολη. Συνολικά με την μελέτη που έχει

Διεθνής διαγωνισμός για τον ΒΟΑΚ από Χανιά έως Ηράκλειο

Τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο Τμήμα Χανιά – Ηράκλειο» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4413/2016 αποφάσισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης. Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται το Τεύχος Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α’ Φάσης του Διαγωνισμού), όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) και ανατίθεται η