δημοτικό συμβούλιο

Εκλέγει πρόεδρο το Δημοτικό Συμβούλιο αύριο στα Χανιά

Επαναληπτική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πραγματοποιείται αύριο στα Χανιά. Η συνεδρίαση θα γίνει δια ζώσης, στις 11 το πρωί της Κυριακής, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), ως

Πως τα νέα Δημοτικά Συμβούλια θα εκλέξουν εκπροσώπους στις ΠΕΔ

Την εκλογική διαδικασία που πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο της Χώρας, προκειμένου να εκλέξει τους εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ), θα τροποποιήσει άμεσα η Κυβέρνηση. Σύμφωνα με τη διαδικασία του νέου π.δ., η εκλογή των εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου 2019. Σήμερα, στην παρ.1 του αρ.9 του π.δ. 75/2011, προβλέπεται ότι:«κατά τον πρώτο χρόνο της δημοτικής

Την 1η Σεπτεμβρίου αναλαβάνουν οι νέες δημοτικές και περιφερειακές αρχές

Οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές ολοκληρώθηκαν και σε πλήθος περιοχών της χώρας οι υφιστάμενοι τοπικοί άρχοντες θα αποχωρήσουν από τις θέσεις τους και θα τις παραχωρήσουν στους νέους εκλεγμένους. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι νέοι Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι, καθώς και τα νέα Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια, θα αναλάβουν, επισήμως, καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Τόσο για τις νέες Περιφερειακές Αρχές όσο και για τις Δημοτικές η θητεία τους θα