δασική υπηρεσία

Ένταξη δέκα δασικών έργων πρόληψης και αποκατάστασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, εντάχθηκαν δέκα πράξεις/δασοτεχνικά έργα που υπέβαλλε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης το προηγούμενο έτος στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.), στο μέτρο για τις “Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.), συνολικού προϋπολογισμού 3.820.000 €. Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), αφορούν σε έργα που θα εκτελέσουν

Προχωρά στα Χανιά η διαδικασία με τους δασικούς χάρτες

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων ανακοίνωσε την μερική κύρωση του αναρτημένου δασικού χάρτη των περιοχών προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (ΦΕΚ 521/20-12-2018). Από 04-01-2019 έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική δ/νση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και στο σύνδεσμο https://gis.ktimanet.gr/wms/forestfinal/default.aspx και στην ηλεκτρονική δνση της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ και στο σύνδεσμο https://www.apdkritis.gov.gr/el/groups   (ομάδα Δάση-Δασικοί Χάρτες). Μετά την μερική κύρωση του δασικού χάρτη κάθε

Απαγόρευση βόσκησης στον Ασύρματο του Αγίου Ματθαίου

Με απόφαση της Διεύθυνσης δασών Χανίων, απαγορεύθηκε για τα απόμενα χρόνια η βόσκηση στην περιοχή Ασύρματος του Αγίου Ματθαίου, λόγω υπερβόσκησης των τελευταίων ετών και προκειμένου να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον και η χλωρίδα της περιοχής. Ειδικότερα η σχετική απόφαση απαγορεύει την βόσκηση των αιγών για επτά (7) έτη,  των μεγάλων ζώων και των προβάτων για πέντε (5) έτη, σε όλη την έκταση εμβαδού 109,873 στρεμμάτων, στην περιοχή υπό την