δακοπροσβολή

Διαγωνισμός ανάδειξης εργολάβου για την διαδικασία της δακοπροστασίας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους, ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (www. crete.gov.gr → προκηρύξεις – διαγωνισμοί) η διακήρυξη  του  τριετή  ηλεκτρονικού   διεθνή ανοικτού διαγωνισμού, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2020-2021&2022» (ΑΔΑ: 20PROC006400464 2020-03-09). Κριτήριο κατακύρωσης

Οι αιτίες που προκάλεσαν την φετινή, άνευ προηγουμένου καταστροφή της ελαιοκαλλιέργειας στην Κρήτη

Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου  του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μετά την ολοκλήρωση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων ελαιοκάρπου που εξετάστηκαν τόσο από τα εργαστήρια τους όσο και από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ενημερώνει τους ελαιοπαραγωγούς ότι: Διαπιστώθηκαν έντονες προσβολές από το δάκο της ελιάς (Bactrocera oleae) με παράλληλη παρουσία πληθώρας μυκητολογικών αιτίων που ανήκουν κυρίως στα

Ανησυχία του ΓΕΩΤΕΕ για την φετινή ελαιοκαλλιέργεια στην Κρήτη

Έντονα προβληματισμένοι εμφανίζονται οι επιστήμονες του παραρτήματος Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σχετικά με την πορεία της ελαιοκαλλιέργειας την φετινή χρονιά, η οποία παρουσιάζει πολλά προβλήματα λόγω υψηλής δακοπροσβολής. Ακολουθεί η ενδιαφέρουσα ανακοίνωση της Δ.Ε. του επιμελητηρίου: “Μετά τα πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με τα προβλήματα στην παραγωγή ελαιόλαδου την φετινή χρονιά, το ΓΕΩΤΕΕ ΠΚ εκφράζει έντονη ανησυχία για την υφιστάμενη κατάσταση στην ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης καθιστώντας σαφές ότι υπάρχουν σοβαρά

Οριζόντια αποζημίωση σε όλους τους ελαιοπαραγωγούς, ζητά ο Γιάννης Μαλανδράκης

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, με έγγραφο του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βορίδη,το οποίο κοινοποιείται στους Βουλευτές του Νομού,ζητά να δοθεί  οριζόντια αποζημίωση στους ελαιοπαραγωγούς που υπέστησαν μεγάλη απώλεια στην παραγωγή τους. Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος μεταξύ των άλλων αναφέρει”…κατά την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο, διαπιστώνεται μεγάλη δακοπροσβολή στις ελαιοκαλλιέργειες του Νομού μας, με αποτέλεσμα τη σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας του ελαιολάδου, αλλά και τη δραματική μείωση