δίκτυο στήριξης επιχειρήσεων

Ξεκινά η λειτουργία του δικτύου στήριξης επιχειρήσεων

Ξεκινά το δίκτυο δομών στήριξης επιχειρήσεων στα κατά τόπους επιμελητήρια της χώρας και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Την νομοθετική αυτή πρωτοβουλία εισήγαγε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το δίκτυο αυτό θα το εποπτεύει η Επιτελική Δομή Στήριξης Επιχειρήσεων (ΕΔΣΕ). Το δίκτυο αυτό στοχεύει στον πυρήνα των αναγκών της επιχειρηματικής βάσης της Ελλάδας, καθώς φυσικοί αποδέκτες των υπηρεσιών του είναι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια