δίκτυα ύδρευσης

Πόροι 17,5 εκατ. ευρώ στην ΔΕΥΑΧ για εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) παρουσίασε σήμερα το επενδυτικό της πρόγραμμα, μετά την έγκριση προτάσεων που αφορούν έργα κανονιστικής και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και έργα που κατευθύνονται στο μέτωπο της αντιμετώπισης της σπατάλης του νερού, ύψους 17,5 εκατ. ευρώ. Τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από κοινοτικά προγράμματα, εθνικούς πόρους και ένα μικρό ποσοστό από ίδια κεφάλαια. Ειδικότερα: 1) Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ανακοίνωσε ότι εντάχθηκε για χρηματοδότηση από