Δήμος Καντάνου -Σελίνου

Μέτρα πρόληψης για τον κορωνοϊό από τον Δήμο Καντάνου-Σελίνου

Η ατομική ευθύνη, η αυτοπροστασία και η τήρηση των συστάσεων είναι καταλυτικοί παράγοντες, προκειμένου τα συλλογικά μέτρα πρόληψης να αποδώσουν και να ανασταλεί η διασπορά του ιού. O Δήμος Καντάνου-Σελίνου, σε συνέχεια προηγούμενων ενεργειών, αποφάσεων και σε πιστή εφαρμογή των σχετικών εγκυκλίων, ΚΥΑ και Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, στο πλαίσιο προστασίας τόσο των δημοτών μας όσο και των εργαζόμενων κατά της εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 προβαίνει στην κάτωθι ανακοίνωση: Παρακαλούνται οι