Γ.Γ. δήμου Χανίων

Ο Μάνος Μπολώτης, νέος Γ.Γ. του δήμου Χανίων

Με απόφαση του Δημάρχου Χανίων υπ.αρ.200/7-6-2019, χρέη Γενικού Γραμματέα του Δήμου, στη θέση του αποχωρήσαντος κ. Δημήτρη Φραγκάκη, αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος συνεργάτης του Δημάρχου σε θέματα οργάνωσης, επίβλεψης και συντονισμού των υπηρεσιών αλλά και των Νομικών Προσώπων του Δήμου κος Μπολώτης Εμμανουήλ. Ο Εμμανουήλ Μπολώτης ήταν επίσης υπεύθυνος για την τήρηση της εθιμοτυπίας έχοντας την εποπτεία και οργάνωση του Γραφείου Δημάρχου Χανίων. Βασικά κριτήρια για την επιλογή αυτή, πέραν