βραχυχρόνιες μισθώσεις

Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τις δηλώσεις βραχυχρόνιων μισθώσεων

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε ότι από τις 30 Αυγούστου, τίθενται σε λειτουργία στον ιστότοπο www.aade.gr, το «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» και η Εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής σε ειδική ημερολογιακή φόρμα (calendar), με δυνατότητα αναλυτικής επισκόπησης των δηλώσεων. Η είσοδος στις παραπάνω εφαρμογές γίνεται μέσω των προσωπικών κωδικών TAXISnet των Διαχειριστών Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. Η διαδικασία λήψης Αριθμού Μητρώου Ακινήτων (Α.Μ.Α) ολοκληρώνεται άμεσα και αποκλειστικά

Πρεμιέρα για την πλατφόρμα δήλωσης των βραχυχρόνιων μισθώσεων

Άνοιξε από χθες Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018 η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη δήλωση ακινήτων τα οποία μισθώνονται μέσω πλατφόρμων τύπου Airbnb. Επισημαίνεται ότι, η πλατφόρμα αυτή θα φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων( ΑΑΔΕ). Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλες οι συμβάσεις τύπου Airbnb οι οποίες έχουν συναφθεί από την 1η Ιανουαρίου και μετά θα πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά, ειδάλλως οι διαχειριστές των ακινήτων απειλούνται με πρόστιμα έως

Διευκρινήσεις της ΑΑΔΕ για τα έσοδα από Airbnb κατά το 2017

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται σχετικά με τη δήλωση εισοδήματος από βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, του φορολογικού έτους 2017, διευκρινίζει τα ακόλουθα: Σύμφωνα με το άρθρο 111 του ν. 4446/2016, όπως ισχύει: • Ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ακινήτου που συνάπτεται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους.  • Ως διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης ορίζεται το

Τι ισχύει για την επιβολή ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων (Airbnb)

Aπαλλάσσονται από τον ΦΠΑ οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, (τύπου Airbnb), υπό τον όρο ότι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης δεν παρέχονται από μέρους του εκμισθωτή πρόσθετες υπηρεσίες προς τους μισθωτές, ανάλογες με τις παρεχόμενες στον ξενοδοχειακό ή παρόμοιο τομέα, όπως υπηρεσίες καθαριότητας, περισυλλογής απορριμμάτων, αντικατάστασης κλινοσκεπασμάτων και λοιπών οικιακών ειδών, βοηθητικού προσωπικού και λοιπές υπηρεσίες για την περιποίηση των πελατών. Διευκρινίσεις σχετικά με την