Βουκολιές

Eπαναλειτουργούν τα γραφεία ΚΕΠ Βουκολιών και Αλικιανού

Eπαναλειτουργούν τα αποκεντρωμένα γραφεία ΚΕΠ Βουκολιών (0992) και Αλικιανού (1027) του Δήμου Πλατανιά, των οποίων η λειτουργία είχε διακοπεί λόγω έλλειψης προσωπικού. Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους γραφεία ΚΕΠ για τις υποθέσεις τους και συγκεκριμένα στην κα Χατζηδάκη Αικατερίνη για το αποκεντρωμένο γραφείο ΚΕΠ  Βουκολιών (0992), τηλ.: 28243 40012 και στην κα Κριαρά Σοφία για το αποκεντρωμένο γραφείο ΚΕΠ Αλικιανού (1027), τηλ.: 28213 41039.