βιώσιμη κινητικότητα

Συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά στο 10th Informed Cities Forum στην Γαλλία

Ο Δήμος Πλατανιά, συμμετείχε στο διήμερο (23-25 Νοεμβρίου) forum για τη «Δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των πόλεων για το σχεδιασμό βιώσιμης κινητικότητας » που οργάνωσε o διεθνής φορέας ICLEI (European Secretariat – Local Governments for Sustainability), στη Grenoble η οποία αναδείχθηκε ως « Πράσινη Πρωτεύουσα» για το 2022 (European Green Capital 2022). Την oμάδα του Δήμου Πλατανιά εκπροσώπησαν η κα Όλγα Μπερτσουλάκη, Προϊσταμένη Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και

Συμμετοχή του δήμου Πλατανιά σε δράσεις για τον σχεδιασμό της βιώσιμης κινητικότητας

Ο Δήμος Πλατανιά, συμμετείχε στο διήμερο (26-27 Σεπτεμβρίου) εργαστήριο για τη «Διακυβέρνηση και ανάπτυξη ικανοτήτων για το σχεδιασμό βιώσιμης κινητικότητας» που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Sciences Po, στο Παρίσι. Το Εργαστήριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης «SUMP-PLUS: Sustainable Urban Mobility Planning: Pathways and links to Urban Systems», που υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του ερευνητικού προγράμματος Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποστηρίζει τη μετάβαση προς πιο βιώσιμες πόλεις και οικονομίες

Κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα θα αποκτήσει και ο δήμος Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά εντάχθηκε σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και θα προχωρήσει, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, στην προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος τριανταοκτώ κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών των δημοτών και επισκεπτών του Δήμου. Η εν λόγω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Τηλεφωνική έρευνα για τις βιώσιμες μεταφορές και τις μετακινήσεις στο Δήμο Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά και το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης θα πραγματοποιήσουν αυτή την περίοδο Τηλεφωνική Έρευνα για τις βιώσιμες μεταφορές και την κυκλοφορία στο Δήμο Πλατανιά, που απευθύνεται στους πολίτες, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 CIVITAS SUMP–PLUS. Η έρευνα θα καταγράψει τις συνήθειες και επιλογές μετακίνησης των πολιτών, τα ζητήματα που επηρεάζουν τις καθημερινές τους μετακινήσεις, τα προβλήματα και τις

Σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας στο Δήμο Πλατανιά

Με επιτυχία στέφθηκε η διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή των φορέων κινητικότητας και των ερευνητικών συνεργατών του έργου SUMP-PLUS για το στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας για κατοίκους και επισκέπτες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πλατανιά, η οποία διοργανώθηκε από τον Δήμο Πλατανιά και το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, στις 1 Σεπτεμβρίου 2021. Στην διαδικτυακή αυτή συνάντηση, συμμετείχαν

Πρώτη συνάντηση στον Πλατανιά, για το σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας

Ο Δήμος Πλατανιά και το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης θα πραγματοποιήσουν την 1η συνάντηση εργασίας, της Επιτροπής Διαβούλευσης για το στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας για κατοίκους και επισκέπτες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Θα υπάρχει συμμετοχή εκπροσώπων Φορέων όπως της Περιφέρειας Κρήτης, των Όμορων  Δήμων Χανίων και Κισάμμου, του Εμπορικού Επιμελητηρίου, του ΤΕΕ Τ/ΔΚ, της Τροχαίας Χανίων, του Συλλόγου Ξενοδόχων Χανίων,

Συνεχίζεται η συνεργασία του Δήμου Πλατανιά με το Πολυτεχνείο Κρήτης για την Βιώσιμη Κινητικότητα

Στο Δήμο Πλατανιά είναι σε εξέλιξη η συνδιαμόρφωση του οράματος και των μέτρων προτεραιότητας για τη Βιώσιμη Κινητικότητα και την επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η συνεργασία, η οποία αξιοποιεί τα εργαλεία και την τεχνογνωσία που αποκτάται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης «SUMP-PLUS: Sustainable Urban

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, στις Βρυξέλλες για την βιώσιμη κινητικότητα και τον τουρισμό

Η βιώσιμη κινητικότητα και ο τουρισμός ως κινητήριοι μοχλοί για οικονομική ανάπτυξη στα ευρωπαϊκά νησιά ήταν το θέμα που συζητήθηκε στη Δημόσια Ακρόαση που διοργανώθηκε από το Δίκτυο Νησιωτικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR) και το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης (ReSEL-TUC), την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 στο κτίριο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (EESC) στις Βρυξέλλες. Η εκδήλωση, έλαβε χώρα στο πλαίσιο