αφρικανική πανώλη χοίρων

Οδηγίες για την αποφυγή εξάπλωσης νόσου των χοίρων που εμφανίσθηκε στην Βουλγαρία

Το τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ενημερώνει ότι η νόσος της ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ είναι σε πλήρη εξέλιξη στη Βουλγαρία και επισημαίνει την ανάγκη για ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ από ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με χοίρους – αγριόχοιρους και αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας σε όλες τις εκμεταλλεύσεις χοίρων, εμπορικές ή μη, ανεξαρτήτως δυναμικότητας. Ιδιαίτερα για τις οικόσιτες εκτροφές χοίρων οι κάτοχοί τους υποχρεούνται