ασφάλεια αεροπορικών πτήσεων

Αυτή είναι η "μαύρη λίστα" των αεροδρομίων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλείας Αεροπορίας

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), επίσημο όργανο της ΕΕ, δημοσιοποίησε τη «μαύρη λίστα» των αεροδρομίων που βρίσκονται σε 34 χώρες υψηλής μετάδοσης του κορωνοϊού. Η λίστα θα αποτελεί οδηγό για τις πτήσεις και τον τουρισμό, δημιουργήθηκε με βάση τα επιστημονικά δεδομένα του ΠΟΥ, του ECDC και άλλων ινστιτούτων υγείας. Αναλυτικά στον πίνακα οι πόλεις/αεροδρόμια που ο EASA θεωρεί ως επικίνδυνες αφετηρίες. Επιπλέον ο EASA έδωσε στη δημοσιότητα τον δικό του