Αργυρούπολη

SOS "εκπέμπουν" οι πηγές του Κουρνά και της Αργυρούπολης

Τα αποθέματα νερού τόσο από τις πηγές Αργυρούπολης όσο και από την λίμνη του Κουρνά είναι στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τουλάχιστον 30 ετών, από τότε δηλαδή που ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης έχει την ευθύνη της κατανομής και παροχής του νερού υδροάρδευσης στην περιοχή αυτή. Μεταξύ άλλων ο ΟΑΚ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι: Ο Ο.Α.Κ. με βάση τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί, προβαίνει καθημερινά στην παρακολούθηση και καταγραφή