απογραφή στρατευσίμων

Υποχρέωση κατάθεσης Δελτίου Απογραφής για τα αγόρια του 2005

Από τον Δήμο Χανίων ανακοινώθηκε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2026 (γεννημένοι το έτος 2005) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023 (έως και 31 Μαρτίου 2023). Τα Δελτία Απογραφής κατατίθενται είτε ηλεκτρονικά (όπου παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας), είτε σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας, εφόσον διαμένουν στο εξωτερικό.

Δήμος Χανίων: Καλούνται τα αγόρια του 2006 να απογραφούν για τους στρατολογικούς πίνακες

Ειδοποιούνται οι γονείς ή οι κηδεμόνες των αγοριών που γεννήθηκαν το 2006 (κλάσεως 2027) και είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Χανίων, να προσέλθουν στο Γραφείο Μητρώων Αρρένων (Γρηγορίου Ε’, αριθ. 50) για να δηλώσουν τη διεύθυνση της κατοικίας των παιδιών τους, τις γραμματικές γνώσεις και το πιθανό επάγγελμά τους, προκειμένου να συμπληρωθούν οι στρατολογικοί πίνακες της κλάσεως αυτής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται μέχρι και την Πέμπτη 31/03/2022,

Από την στρατολογική υπηρεσία Κρήτης πρέπει να περάσουν τα αγόρια που γεννήθηκαν το 2002

Από την Στρατολογική Υπηρεσία Κρήτης ανακοινώνεται ότι όλοι οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2002 και διαμένουν στην Κρήτη, έχουν υποχρέωση, όπως προσέλθουν στην Στρατολογική Υπηρεσία Κρήτης (Πιτσουλάκη και Καραϊσκάκη 2, 71307, Πατέλες, Ηράκλειο) ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των ΟΤΑ διαμονής τους έως 31-03-2020, προσκομίζοντας απαραίτητα την αστυνομική τους ταυτότητα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προκειμένου να συμπληρώσουν Δελτίο Απογραφής. Ανακοινώσεις έχουν σταλεί σε όλα τα

Κάλεσμα της στρατολογικής υπηρεσίας Κρήτης για τους νέους γεννηθέντες το 2001

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Στρατολογικής Υπηρεσίας Κρήτης, όλοι οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2001 και διαμένουν στους Νομούς Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων έχουν υποχρέωση, να προσέλθουν στη Στρατολογική Υπηρεσία Κρήτης (Πιτσουλάκη και Καραϊσκάκη 2, Πατέλες Ηράκλειο) ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των ΟΤΑ διαμονής τους έως 01-04-2019, προσκομίζοντας απαραίτητα την αστυνομική τους ταυτότητα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προκειμένου να συμπληρώσουν Δελτίο Απογραφής. Ανακοινώσεις