ανώτατες τιμές πώλησης

Τι επιτρέπεται να διαθέτουν τα σχολικά κυλικεία και σε ποιες τιμές

Τα επιτρεπόμενα προς πώληση είδη στα σχολικά κυλικεία αλλά και τις προτεινόμενες τιμές αυτών αναφέρει σε ανακοίνωσή της, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση για τα σημεία πώλησης (κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες κ.λπ.) που δραστηριοποιούνται εντός των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων (δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, ημερήσιων και νυχτερινών), τα είδη που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα διατίθενται σε ανώτατες προκαθορισμένες τιμές ως ακολούθως: