αντλιοστάσιο λυμάτων

Εκσυγχρονίσθηκε το αντλιοστάσιο λυμάτων στο Ενετικό λιμάνι Χανίων

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. συνεχίζοντας την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό των αντλιοστασίων λυμάτων αρμοδιότητάς της ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες πληθυσμιακές ανάγκες του δήμου Χανίων, ενημερώνει ότι τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2020 προέβη σε πλήρη ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό του αντλιοστασίου λυμάτων Α8 που βρίσκεται στην περιοχή του ενετικού λιμανιού. Συγκεκριμένα έγινε επισκευή του δομικού μέρους του αντλιοστασίου, του βανοστασίου και τοποθετήθηκε αλεστής λυμάτων νέας τεχνολογίας. Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου