αντιδήμαρχοι Πλατανιά

Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Πλατανιά και οι αρμοδιότητές τους

Ανακοινώθηκαν από τον δήμο Πλατανιά οι αντιδήμαρχοι που θα πλαισιώσουν τον δήμαρχο Γιάννη Μαλανδράκη για το επόμενο έτος και συγκεκριμένα – σύμφωνα με την σχετική απόφαση – μέχρι τις 6/11/2021. Ειδικότερα όπως περιγράφεται στην απόφαση: Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας κ. Αρχοντάκη Χρήστο του Ιωάννη , κ. Δημητρογιανάκη Στυλιανό του Ιωάννη, κ. Καλαϊτζάκη  Γεώργιο,  κ. Λουπάκη-Βολτυράκη Ασπασία, κ. Μαραγκουδάη-Πλοκαμάκη Χρυσάνθη, κ. Μπομπολάκη Χαρίτωνα και κ. Σταματάκη Ιωάννη,   ως