αναλάμποντα φανάρια

Θα τοποθετηθούν αναλάμποντα φανάρια σε επικινδυνα σημεία του οδικού δικτύου της Κρήτης

Για την βελτίωση του επίπεδου οδικής ασφάλειας του εθνικού δικτύου της Κρήτης με επιπλέον σήμανση πέραν της υφιστάμενης και στα πλαίσια του 12ου  Υποέργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΦΑΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», προβλέπεται η τοποθέτηση προειδοποιητικών ιστών φωτεινής σηματοδότησης με αναλάμποντες φανούς στα πιο επικίνδυνα σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου  . Σε υλοποίηση των παραπάνω, ανακοινώνεται ότι αυτήν την εβδομάδα το συνεργείο συντήρησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της