Αθλητισμός για ΑμΕΑ

Νέα προγράμματα "Ειδικής Φυσικής Αγωγής"- εκγύμνασης για ΑμεΑ

Από το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Χανίων ανακοινώθηκε η έναρξη καθημερινών προγραμμάτων εκγύμνασης “Ειδικής Φυσικής Αγωγής” από εξειδικευμένους και έμπειρους καθηγητές Φυσικής Αγωγής. Τα προγράμματα που θα εφαρμόζονται σε εξατομικευμένο επίπεδο, ατομικά ή σε μικρές ομάδες, απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της φυσικής κατάστασης και η ανάπτυξη των βασικών κινητικών δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κινητοποίηση των Ατόμων με Αναπηρία που επιθυμούν και μπορούν