αδειες κυκλοφορίας οχημάτων

Οι αλλαγές που έρχονται στις Άδειες και στα Τέλη Κυκλοφορίας

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 εφαρμόστηκε το νέο πρότυπο μέτρησης των εκπομπών CO2 στα καινούρια αυτοκίνητα και τόσο το Τέλος Ταξινόμησης όσο και τα ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας και πλέον υπολογίζονται με τους νέους συντελεστές. Ωστόσο η εφαρμογή του νέου πρότυπου WLTP πρέπει να αποτυπώνεται και στα επίσημα έγγραφα των καινούριων αυτοκινήτων ή μεταχειρισμένων που θα εισάγονται. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει εκδώσει σχετική εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία ξεκαθαρίζει

Τα προσωρινά μέτρα για τα προβλήματα στην έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων

Σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην έκδοση αδειών κυκλοφορίας, που προκάλεσε προσωρινά η πτώση του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος, λαμβάνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ειδικότερα: Από τις 13 Αυγούστου 2020 και για ένα μήνα, θέση άδειας κυκλοφορίας για τα καινούρια επιβατικά, μοτοσικλέτες και φορτηγά οχήματα, μεικτού βάρους μέχρι 3500 χιλ., θα έχει το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης στο οποίο θα αναγράφεται και ο αριθμός κυκλοφορίας. Ήδη έχουν ενημερωθεί για την