αγορά εργασίας

Συνέδριο για τον Περιφερειακό Μηχανισμό Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας

Το πρώτο Συνέδριο για τον «Περιφερειακό Μηχανισμό Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας και την Αγορά Εργασίας στην Κρήτη και την Ελλάδα», διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τη Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του Π.Κ., την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022, 09.00-17.00, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου (Αίθουσα Καστελλάκη Κορωναίου 9, 71202, Ηράκλειο Κρήτης). Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας της Κρήτης,

ΣΕΒ: Ένας στους τρεις Έλληνες εργάζεται σε δουλειά κατώτερη των προσόντων του

Ένας στους τρεις Έλληνες εργάζεται σε δουλειά κατώτερη των προσόντων του, καλύπτοντας θέσεις εργασίας για τις οποίες απαιτούνται χαμηλότερου επιπέδου προσόντα, ενώ ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν θέσεις εργασίας για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες δεξιότητες. Τα συμπεράσματα προκύπτουν από μελέτη του ΣΕΒ για την αναντιστοιχία προσόντων στην απασχόληση, αναντιστοιχία η οποία, όπως υποστηρίζει, οφείλεται στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, κυρίως, σε τομείς της οικονομίας που δεν είναι έντασης γνώσης και